Tippenhallen stängd

Tippens sporthall stängs med omedelbar verkan, belysningen i Tippenhallen riskerar att ramla ner från taket. Lokalenheten här därför stängt lokalen med omedelbar verkan. Hallen kommer att vara stängd till och med onsdag den 1 april nästa vecka och ingen verksamhet får ske i lokalen.

image