Sekretariatet + Matchprotokoll

HÄR KAN DU LADDA NER OCH SKRIVA UT RIKTIGA MATCHPROTOKOLL.

Utbildning
Här finns ett enklare material som kan användas för utbildning på klubbnivå.
Ladda ner matchprotokoller i utbildningssyfte HÄR

Vad skall finnas i sekreteriatet?

Protokoll
En blå alt. svart penna
En röd penna
Fem foul-skyltar, markerade med siffrorna 1- 4 i svart och 5 i rött
Två röda lagfoul-flaggor
Minst två klockor
Resultattavla
Lagfoul-tavla
Tre signalanordningar (tidtagarens, 24-sekunders och sekreterarens)

Vad gör sekreteraren?

Skriver protokollet
Meddelar domaren när en spelare begått sin femte foul
Meddelar en lagledare när han har tagit sin sista time-out i perioden
Visar foul-skyltarna
Ger signal för byte och time-out
Är chef över sekretariatet

Protokollets huvud
Sekreteraren fyller i protokollets huvud enl. nedan.

Hemmalag till vänster och bortalag till höger
Vilken serie som matchen spelas i
Datum och tid
Hall
Domarnas namn

Hur fylls protokollet i före match?

För vardera laget skall sekreteraren skriva in:

Lagets namn
Spelarnas efternamn följt av initial
Spelarnas nummer
Lagledares och ass.lagledares namn
Licensnummer ( om licens krävs )
Lagkaptenen markerad med ( K ) eller ( Cap ) efter namnet.

Spelare deltagandes i SBBF eller SDF:s officiella tävlingar ( serier och mästerskap ) måste ha licens från junioråldern ( 17 år ) och uppåt. Samma sak gäller för lagledare, om inte lagledare har spelarlicens för samma förening. På licensen finns licensnummer för varje spelare. Det är de tre sista siffrorna i personnumret. Raden till höger om spelarnumret är till för att markera spelare som spelat i matchen. De fem som startat matchen markeras med X och en ring runt, följande inkommande spelare enbart med ett X.

Hur fylls protokollet i under match?

För vardera laget skall sekreteraren skriva in:

Foul på spelare och lagledare markeras med minutsiffra i övre högra hörnet plus ev. tilläggsmarkering i nedre högra hörnet för straffkast.
Time-out markeras med minutsiffra.

För att lättare kunna hålla räkningen på lagfoulen kryssas lagfoulsraden. Efter fjärde foulen i varje period skrivs minutsiffran i den tomma femte rutan.

Foul

En personlig foul, som inte medför straffkast, markeras med P och minutsiffra uppe i högra hörnet.
En personlig foul, som medför straffkast, markeras på samma sätt med tillägg av antalet straffkast i nedre högra hörnet.
En osportslig foul markeras med ett U plus minutsiffran och antal straffkast i nedre högra hörnet.
En diskvalificerande foul markeras med ett D följt av minutsiffra och antal straffkast i nedre högra hörnet.
En teknisk foul på spelare markeras med ett T följt av minutsiffra och antal straffkast i nedre högra hörnet.
En fighting foul markeras med ett F följt av minutsiffra. Skriv även ut F i de resterande rutorna, dock utan minutsiffra.
En teknisk foul på lagledare, ass. lagledare markeras med ett C. Om någon annan på bänken är skyldig ( men domaren inte vet vem ) markeras det med ett B. Vet domaren vem den skyldige är antecknas foulen på den spelaren, men bestraffningen är samma som för coachen.
Efter första perioden dras en kraftig linje mellan använda och oanvända foulrutor.
Vid matchens slut dras en vågrät linje över tomma foulrutor.

Lagfoul

Alla foul som sker utom coachtekniska ingår i lagfoul. Den femte foulen markeras med minutsiffran.
När ett lag har fått sin femte lagfoul meddelas domaren.

Löpande protokoll

I protokollet förs poängen in i den ordning de görs. Den streckade kolumnen kallas för minutkolumn och där antecknas minutsiffran då poängen görs. På båda sidor om minutkolumnen finns två kolumner för vardera laget, den till vänster för spelarens nummer och den till höger för poängen.

Hur vet vi vilken kolumn som hör till vilket lag?
När hemmalaget har valt sida ser sekreteraren spelriktningen. Om hemmalaget värmer upp på den vänstra korgen från sekretariatet sett spelar laget åt det hållet och poängen skrivs in på den vänstra sidan av protokollet.

Spelmål
Spelmål ger två eller tre poäng beroende på var på planen skottet kom ifrån. Poängen förs alltid kronologiskt d.v.s. i den ordning de gjorts. Alltså får du inte föra in poäng för båda lagen på samma rad.

Minutsiffran behöver inte upprepas för poäng gjorda i samma minut. Gjorda poäng adderas alltid till föregående. Trepoängare skrivs in med en ring runt spelarens nummer för lätt kontroll efteråt.

Straffkast
Straffkast ger ett poäng och markeras med en klammer. Klammer på 1, 2, eller 3 rutor beroende på hur många straffkast skytten är tilldelad. Missat straffkast markeras med ett vågrätt streck. Gjorda poäng adderas till föregående. Spelarens nummer behöver inte upprepas. Straffkast skall kunna kontrolleras då domaren går igenom protokollet. Därför måste straffkast motsvaras av foulmarkering, som visar att foul medfört straffkast. I nedre högra hörnet av foulrutan skall finnas markering med 1, 2 eller 3 beroende på antal straffkast. Om en spelare i lag B skjuter straffkast i 10:e minuten måste protokollet visa en foulmarkering med två straffkast i 10:e minuten för lag A.

I periodvila
Då första perioden är slut skall detta tydligt markeras i protokollet. Sekreteraren drar ett kraftigt streck efter de sista gjorda poängen. Sista poängen ringas in och skriver därunder resultatet för perioden.
I halvlek, dvs, efter period 2, dras två diagonala pilar och resultatet förs in omvänt eftersom lagen byter sida. Därefter dras ett kraftigt streck och vi kan fortsätta med andra halvlek. Slutligen skall även resultatet skrivas in i protokollets resultatdel.

OBS!!! Glöm ej att i andra halvlek använda röd färg på pennan.

Andra halvleks (4:de period) avslutning
Andra halvlek avslutas med ett kraftigt streck och i övrigt lika som efter första halvlek. Efter resultatet spärras återstående rutor. Resultatet förs till resultatdelen av protokollet. Observera att samtliga perioders resultat skall räknas ut och skrivas in.

Förlängning
Om det blir förlängning görs på samma sätt som mellan första och andra halvlek utom att lagen inte byter sida. Lagen behåller alltså samma sida i protokollet. När förlängning är slut avslutas protokollet som vanligt och resultatet förs in på avsedd plats.

Några tips:

Självmål förs in på lagets kapten.
Poäng som laget har fått utan att bollen passerat korgen sätts på skytten.
Kontrollera då och då att resultattavlan stämmer överens med protokollet.
Om du skulle skriva fel: gör inga ändringar utan att underrätta domaren. Drag ett rakt streck över felaktig information och skriv in rätt.

Underskrift
Samtliga funktionärer skriver under matchprotokollet. Om något lag vill lämna in en protest mot något är det lagkaptenen för det protesterande laget som skriver under protokollet på avsedd plats.

Källa: Järfälla BBK

Be Sociable, Share!