Anmälan till Skol-Cupen

Barnets (spelarens) namn

Barnets (spelarens) personnummer (XX-XX-XX-XXXX)

Barnets (spelarens) mobilnummer

Förälder 1 (gäller omyndig spelare)

Förälder 2 (gäller omyndig spelare)

Adress

Postnummer/ ort

Mobilnummer 1

Mobilnummer 2

Epost 1

Epost 2

Är det något vi behöver veta om ditt barn (spelare)?

Be Sociable, Share!