Spelarutvecklingsplan

Här kan du ladda ner spelarutvecklingsplanen (SUP)

Bakgrund

Bakgrunden till projektets uppkomst är flera. I de mest framträdande länderna inom bollidrotter är en kravanalys gjord och en kravprofil tagits fram. Vad ska en spelare klara av för att kunna spela mot internationellt toppmotstånd i olika åldrar? Med spelarutvecklingsplan menar vi Svenska Basketbollförbundets rekommendationer för utveckling av spelare.

Många föreningar vill ha hjälp med spelarutveckling oavsett om de har elitambitioner eller ej. Intentionen är att utbilda så många spelare som möjligt för att de ska lyckas nationellt och internationellt oavsett nivå. Uppgiften är att se över en spelares utveckling från det att vederbörande börjar spela basket till det att spelaren är tillräckligt utbildad att denne klarar av att spela på sin ambitionsnivå.


Syfte

Syftet är att höja den generella kvaliteten på spelaren, spelet ur individuell teknisk och taktisk synvinkel samt utveckla individen i det kollektiva spelet.

Mål

Målet med SUP är att den ska implementeras i utbildnings- och utvecklingssammanhang som:

– SBBF:s Steg-utbildningar
– Basketgymnasie verksamheten
– Eventuella clinics anordnade av förbundet
– Landslagsverksamheten
– SOK:s utmanarprogram
– Region- och distriktslagsverksamheten
– Bredd- eller elitverksamheten i våra föreningar
– Framtida skolprojekt
– Idrottslyftssatsningar
– Ledarforum

Avgränsningar

Många faktorer påverkar en spelares prestation (mentala, fysiska, taktiska, tekniska och sociala). Inledningen tar i korthet upp samtliga områden. SUP:en fokuserar för närvarande enbart på de individuellt tekniska, taktiska och de fysiska faktorerna.

SUP:en  är ett levande dokument som aldrig blir ”färdigt” då basketbollsporten ständigt utvecklas.

Be Sociable, Share!